top of page

turvallisemman tilan periaatteet

Greta Tuotannon produktioissa pyrimme luomaan ja ylläpitämään turvallisen ja kunnioittavan ympäristön kaikille osallistujille. Näiden periaatteiden avulla varmistamme, että kaikki voivat tapahtumamme aikana kokea olevansa tervetulleita, arvostettuja ja turvassa.

 

Seuraavat periaatteet ohjaavat toimintaamme:


1. Kunnioita muita ja hyväksy erilaisuus.
Kohtele jokaista yksilöä kunnioittavasti. Emme kyseenalaista kenenkään erilaisuutta, vaan arvostamme ja juhlimme sitä. Ymmärrämme, että moninaisuus rikastuttaa niin tapahtumaa kuin taiteellista ilmaisua.


2. Mahdollista kaikkien osallistuminen.
Varmistamme, että kaikilla on tilaa ja mahdollisuus osallistua festivaalille. Kuuntelemme aktiivisesti ja huolehdimme siitä, että jokaisen ääni tulee kuuluviin ja arvostetuksi.
 

3. Kunnioita toisten rajoja.
Emme häiritse ketään sanallisesti, fyysisesti tai katseella. Kunnioitamme toisten henkilökohtaista tilaa ja kysymme aina suostumusta ennen fyysistä kontaktia tai henkilökohtaisten asioiden käsittelyä. Huomioimme omat valta-asemamme, joiden takia suostumus ei aina riitä.
 

4. Vältä syrjintää ja oletuksia.
Emme syrji ketään heidän ominaisuuksiensa tai taustansa perusteella. Emme tee oletuksia toisten sukupuolesta, seksuaalisuudesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, uskonnosta, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai toimintakyvystä. Olemme avoimia, kuuntelemme ja kunnioitamme jokaisen itseilmaisua, mukaan lukien pronominit ja nimet.


5. Korjaa toimintaa ja puutu epäasialliseen käytökseen.
Olemme valmiita korjaamaan toimintaamme ja oppimaan virheistä. Jos kohtaamme tai todistamme epäasiallista kohtelua tai syrjintää, otamme yhteyttä häirintäyhdyshenkilöön. Kannustamme kaikkia kääntymään epämukavissa tilanteissa häirintäyhdyshenkilön puoleen.
 

6. Kunnioita muiden rajoja.
Emme voi tietää toisten rajoja kysymättä. Keskustelemme niistä ennakkoon ja kysymme, kun olemme epävarmoja. Otamme vastuun omasta toiminnastamme. Ei tarkoittaa ei.
 

7. Älä kommentoi tai arvostele toisten kehoa.
Vältämme kehon kommentointia ja pidättäydymme huomautuksista toisten ruoka-annoksista tai syömistottumuksista. Jokaisen keho ja tapa elää ovat henkilökohtaisia ja ansaitsevat kunnioitusta.


8. Kunnioita eriäviä näkemyksiä ja kokemuksia.
Arvostamme toisten mielipiteitä, uskomuksia ja kokemuksia. Emme pilkkaa, ivaa tai nolaa ketään sanoillamme, käytöksellämme tai teoillamme. Kohtelemme jokaista yksilöä arvokkaasti ja kunnioittavasti.


9. Vastuu omasta toiminnasta.
Olemme tietoisia siitä, että toimintamme vaikuttaa muihin ihmisiin, vaikka tarkoituksemme olisivat hyvät. Otamme vastuun omista teoistamme ja pyrimme jatkuvasti parantamaan käytöstämme ja vuorovaikutustaitoja.
 

10. Anna tilaa ja kunnioita yksityisyyttä.
Pyydämme, että jokainen antaa muille tilaa osallistua keskusteluihin ja toimintaan. Emme jyrää muiden mielipiteitä ja annamme tilaa puheenvuoroille. Kunnioitamme toisten yksityisyyttä ja käsittelemme arkoja aiheita kunnioittavasti.
 

11. Puutu häirintään ja tarjoa tukea.
Emme jää passiivisiksi, jos havaitsemme häirintää. Tarjoamme tukea häirityksi tulleille ja kysymme, miten voimme auttaa. Emme ole sivustakatsojia, vaan aktiivisia toimijoita turvallisemman tilan luomisessa. Emme syrji ketään häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttumisen tai vuoksi ja kunnioitamme jokaisen häirintä- tai syrjintätapauksen todistajan kokemusta.

 

Nämä periaatteet auttavat luomaan ympäristön, jossa osallistujat voivat nauttia tapahtumasta ja tuntea olonsa turvalliseksi. Sitoudumme jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen näiden periaatteiden toteuttamisessa.

Mikäli koet tapahtuman aikana häirintää tai syrjintää, niin soita tai laita viestiä häirintäyhdyshenkilöllemme tai ota yhteyttä tämän lomakkeen kautta.

Greta Tuotannon häirintäyhdyshenkilö
Rami Meling, puh. 040 8384 380, rami.meling@gretatuotanto.fi 

 

 

Periaatteemme on rakennettu seuraavien ohjeiden pohjalta: 
https://yhdenvertaisuus.fi/
https://eettinentaide.fi/
https://esiinnynedukseni.fi/

bottom of page